Prof. dr.sc. Željko Bogdan

Prof. dr.sc. ŽELJKO BOGDAN

rođen je 1949. godine u Beogradu, hrvatske je narodnosti. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Diplomirao je 1973. godine na Fakulltetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, usmjerenje Termotehnika. Poslije diplomiranja zaposlio se u RO Monter, Zagreb. 1975. godine zaposlio se na Fakutetu strojarstva i brodogradnje kao asistent u Zavodu za energetska postrojenja.

Godine 1977. dobio je stipendiju Japanskog ministarstva obrazovanja (MONBUSHO) za poslijediplomski studij u Japanu, gdje je boravio do 1980. godine i magistrirao na Tohoku Sveučilištu (Sendai) s temom iz područja prijelaza topline na rotirajućem disku, "Promotion of heat transfer on the rotating disc".

Doktorsku disertaciju "Analiza prijelaznih stanja u generatoru pare nuklearnih elektrana", obranio je 1987. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnjeu Zagrebu.

U znanstvenoistraživačkom radu prof. Bogdan bavi se proučavanjem procesa prijelaza topline i mase u dvofaznim sustavima te matematičko modeliranje procesa u ložištima generatora pare.

U znanstvenoistraživačko zvanje viši znanstveni suradnik izabran je 1992. godine, a 1993. izabran je u zvanje izvanredni profesor za znanstvenu disciplinu Energetsko strojarstvo. Nositelj je predmeta: Generatori pare i plina, Pretvorba i korištenje energije, Termoenergetska postrojenja, Nuklearne elektrane i Konstrukcija generatora pare, a na poslijediplomskom studiju predmeta Toplinski procesi i Modeliranje termodinamičkih pojava u primarnom krugu PWR.

Voditelj je Katedre za termoenergetska postrojenja u Zavodu za energetska postrojenja.

Autor je ili koautor 19 publiciranih radova i 22 studije.

Govori i piše engleski i njemački, a služi se japanskim jezikom.