Kompjuterska učionica Laboratorija za termoenergetska postrojenja

Studenti koji žele raditi u PowerLabu, moraju se prijaviti za rad koristeći online obrazac koji se nalazi OVDJE

(oni koji su se prijavljivali 2014. a ne radi im račun neka se jave na: romano@sdewes.org da im se isti reaktivira)


Koja je misija učionice?

 • Omogućiti studentima da rade diplomske, semestralne i magistarske radove na računalima
 • Stvoriti bolju komunikaciju na liniji studenti-istraživači-nastavnici
 • Održavanje tečajeva iz pojedinih specijaliziranih aplikacija

Tko može biti član PowerLaba?

 • Svaki student koji upiše usmjerenje energetska postrojenja
 • Prema nastavnim potrebama nastavnika Zavoda za energetska postrojenja
 • Studenti druge godine strojarstva s prosjekom ocjena većom od 3. Ovo je promotivna akcija ograničenog djelovanja.

Kako se prijaviti

 • Ako se ispunjava jedan od gornjih uvjeta, onda treba ispuniti pristupnicu (prijave na ovom siteu), donijeti je u PowerLab
 • Korisniku će, ako mu prijava bude prihvaćena (dakle ako udovoljava jednom od uvjeta) biti odobrena, te će o otvaranju korisničkog broja biti obavijeąten emailom.

Što sačinjava kompjuterska učionica?

 • Sastoji se od tri prostorije:
  1. Auditorna učionica sluľi za odrľavanje vjeľbi. Kada nema vjeľbi moľe se koristiti za učenje, crtanje i slično. Učionica je opremljena s Desktop Projektorom.
  2. Soba s PC-ima je namijenjena radu studenata te odrľavanju vjeľbi iz kolegija energetskog usmjerenja.
  3. Soba s radnim stanicama je uglavnom rezervirana za znanstvene novake, ali ukoliko ima interesa za rad na radnim stanicama, bit će to omogućeno.

Kakva je oprema instalirana u učionici?

 • 9 računala, viseprocesorski Pentiumi nove generacije, 2-4 Gb RAM, DVD+-RW, dovoljno diska za sve inženjerske aplikacije

(PC računala su dobila imena po slikarima)

Ostala oprema:

 • laserski printer
 • desktop projektor - izlaz s PC na platno

Mreža:

 • većina računala vezana je 100 Mbps vezom na hub, koji ima direktnu 100 Mbps vezu na router, koji je optikom (155 Mbps) vezan na glavni router FSB-a, koji je na CARNET vezan s 620 Mbps ATM optičkom vezom
 • dakle, može se lijepo surfati

Kada učionica radi?

 • Pogledati raspored deľurstava.

Što je još na raspolaganju?

 • CDR pržilice su instalirane na 6 računala i mogu se slobodno koristiti na odgovornost korisnika.


Sva pitanja u svezi glede gore navedenog možete postaviti elektronskom poątom (e-mail), slijedećim osobama:

Neven Duić