MJESTO I DATUM

25. siječanj, 2017.
9:30 – 16:15Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb
Velika vijećnica južne zgrade

U sklopu niza konferencija i okruglih stolova pod zajedničkim nazivom "Hrvatska energetska tranzicija", Fakultet strojarstva i brodogradnje organizira konferenciju:

Tehnički aspekti malih modularnih obnovljivih centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava

Europska Unija suočena je s brojnim izazovima koji su rezultat sve veće ovisnosti o uvozu energije, oskudnim izvorima iste, te potrebom za ograničavanjem klimatskih promjena i prevladavanjem gospodarske krize. Energetski najintenzivniji sektor Europske Unije, na kojeg otpada oko 50% potrošnje finalne energije, je grijanje i hlađenje. S druge strane, iako postoji preko 7000 centraliziranih toplinskih sustava u Europi, ovi sustavi pokrivaju samo 13 % europskih toplinskih potreba. Ovaj podatak pokazuje njihovu izrazito neravnomjernu distribuciju i značajne potencijale za širenje. Europska Komisija je nedavno prepoznala važnost ovog problema te predstavila prvu strategiju za grijanje i hlađenje u kojoj naglašava izniman značaj korištenja centraliziranih toplinskih sustava, upravo u svrhu uštede primarne energije i smanjivanja utjecaja na okoliš. Kako bi se spomenute uštede mogle postići u što većem stupnju, potrebno je implementirati obnovljive izvore energije.

Tema ove konferencije su upravo tehnički aspekti malih modularnih obnovljivih centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava. Ovi sustavi mogu koristiti različite izvore topline, poput topline iz sunčevih kolektora, sustava koji iskorištavaju biomasu te otpadne topline (npr. neiskorištena toplina iz industrijskih procesa ili postrojenja za proizvodnju bioplina). Kombinacija korištenja sunčeve topline i topline iz biomase predstavlja izrazito privlačnu strategiju dobave topline za manje, ruralne gradove i općine s obzirom da doprinosi sigurnosti dobave, stabilnosti cijene, lokalnom gospodarskom razvoju, lokalnom zapošljavanju, itd. S jedne strane, korištenje sunčeve energije ne zahtijeva gorivo, dok s druge strane korištenje biomase omogućuje pohranu energije koja se može iskoristiti tijekom zime kada je sunčevo zračenje znatno manje. Stoga su spremnici topline često najvažniji dio ovih sustava.

Za postizanje još boljih rezultata, potrebno je integrirati sektor grijanja i hlađenja sa elektroenergetskim sektorom u kojem kontinuirano raste udio intermitentnih obnovljivih izvora energije (fotonaponski paneli, vjetroturbine). Korištenjem tehnologija poput električnih bojlera, dizalica topline te sezonskih i dnevnih toplinskih spremnika se u tom slučaju dodatno pomaže balansiranju elektroenergetske mreže.

Molimo Vas da prijavu izvršite do 20.01.2017. na iva@sdewes.org

Prezentacije raspoložive za download:

dr.sc. Tomislav Pukšec – Projekt CoolHeating
Torben Jorgensen – O projektima centraliziranih toplinskih sustava na otoku Bornholm
Torben Jorgensen – Bornholm
Christian Dozcekal – Kako započeti projekt malog centraliziranog toplinskog/rashladnog sustava
Christian Dozcekal – Priručnik za male centralizirane toplinske/rashladne sustave
Milutin Zečević – Kotlovi i logistika biomase – praktično znanje
Christian Engel – Cijevi za distribucijsku mrežu centraliziranih toplinskih sustava– praktično znanje
Velimir Nastasić – Uvod u DanfossOrganizatori:FSB Zagreb


Europska Komisija
– Horizon 2020
4dh projektCoolHeating projekt


The Danish council for
strategic researchPlanHeat projekt


Heat Roadmap
Europe


Organizacijski odbor i predavači:

Prof.dr.sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof.dr.sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Dr.sc. Tomislav Pukšec, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Christian Dozcekal, Gussing Energy Technologies
Torben Jørgensen
Christian Engel, Thermaflex
Petar Jelić, Herz
Velimir Nastasić, Danfoss

Program radionice – Zagreb 25.1.2017.:

9:30 – 10:00 Registracija sudionika
10:00 – 10:15 Pozdravni govor dekana FSB-a Prof.dr.sc. Zvonimir Guzović
10:15 – 10:30 Opis CoolHeating projekta Prof.dr.sc. Neven Duić
10:30 – 11:00 Okrugli stol Moderator:
prof.dr.sc. Neven Duić
11:00 – 11:30 Primjer najbolje prakse iz Danske Torben Jørgensen
11:30 – 12:00 Praktična iskustva: Kako započeti projekt izgradnje malog centraliziranog toplinskog/rashladnog sustava Christian Doczekal (Güssing)
12:00 – 12:50 Ručak i umrežavanje
12:50 – 13:20 Kotlovi na biomasu – praktična iskustva Herz
13:20 – 13:50 Cijevi za distribucijsku mrežu centraliziranih toplinskih sustava – praktična iskustva Christian Engel (Thermaflex)
13:50 – 14:10 Pauza za kavu
14:10 – 14:40 Predstavljanje priručnika o malim modularnim obnovljivim centraliziranim toplinskim i rashladnim sustavima Christian Doczekal (Güssing)
14:40 – 15:10 Toplinske podstanice – praktična iskustva Danfoss
15:10 – 15:25 Daljnji koraci u projektu Christian Doczekal (Güssing)
15:25 Kraj konferencije