Polaganje preko kolokvija

Studenti koji tekući semestar slušaju predavanje izlaze na posljednjem predavanju na kolokvij, istog formata kao i ispit. Na kolokvij mogu izaći samo oni koji su dobili prvi potpis. Ako su prethodno kolokvirali zadatke onda ga ne trebaju dodatno prijavljivati, inače ga prijavljuju emailom na Neven.Duic@fsb.hr, najmanje 24 sata ranije. Oni koji polože preko kolokvija izlaze na prvi sljedeći ispit radi upisa ocjene, koji prijavljuju prema redovnoj proceduri. Ocjena s kolokvija se čuva do početka sljedećeg semestra. 

Ispitni rokovi

Na ispit mogu izaći samo oni koji su dobili prvi i drugi potpis. Ispitni rokovi iz Osnova energetike biti će objavljeni naknadno. Ispit se prijavljuje prema rasporedu na studomatu ili na oglasnoj ploči Katedre za energetska postrojenja, bilo preko studomata, ili ako su zaostali studenti, onda preko prijavnice. 

Primjer ispitnog zadatka s uputama i načinom ocjenjivanja.

 

Upute

Svaki student koji je pristupio ispitu imat će svoja pitanja. Pitanja će se naći na Internetu na sljedećoj adresi:

http://powerlab.fsb.hr/osnoveenergetike/ispit/

Student se treba ulogirati koristeći login i password koji je dobio emailom. Može promijeniti password i email. Link na ispit pojavi će se tek nakon početka ispita. 

 

Literatura

Dozvoljeno je koristiti svaku literaturu, pisanu ili u digitalnoj formi, uključivo i Internet. Nije dozvoljeno koristiti mobilni telefon, te nije dozvoljeno osobama koje nisu pristupile ispitu boraviti u učionici za vrijeme održavanja ispita.

 

Vrijeme

Ispit počinje prema prema terminu koji student može vidjeti kada se logira na svoj ispitni account. Sve odgovore prema uputama spremiti na stranici ispita, prije vremena isteka, 2h45 nakon početka ispita. Ispiti koji će biti poslani s vremenom iza 15h neće se uzeti u obzir. 

 

Odjava ispita/kolokvija

Ispit se odjavljuje preko studomata (ili za studente koji polažu preko kolokvija i zaostale studente koji polažu ispit emailom na Neven.Duic@fsb.hr najkasnije 24h prije ispita/kolokvija - naknadna odjava smatrat će se padom, uključivo i onim studentima koji su na kolokvijima dobili prolaznu ocjenu).

Neće biti vraćanja prijavnica u slučaju pada ili nezadovoljstva s ocjenom. Kandidat nezadovoljan ocjenom može ju odbiti, te pod istim uvjetima izaći ponovno na ispit.

 

Statistika polaganja 1998-2003

šk.god. broj polaznika nepoloženo 2 3 4 5
1998/99

5

-

-

1

1

3

1999/00

6

-

-

1

3

2

2000/01

15

1

1

-

2

11

2001/02

4

-

-

-

1

3

2002/03

6

-

-

-

4

2