Osnove energetikeUkupno sati: 3  [2 + 1], jednosemestralni predmet   ECTS: 3

Nastavnici:
Asistenti: Boris Ćosić - Boris.Ćosić@fsb.hr
  Tomislav Pukšec - Tomislav.Puksec@fsb.hr
  Luka Perković - Luka.Perkovic@fsb.hr


Studij: dodiplomski studij strojarstva
Smjer: procesnoenergetski
Usmjerenje: energetika
Semestar: V semestar

Tip kolegija:
Opći
Izborni: za sve ostale smjerove/usmjerenja kolegij se može birati kao izborni u zimskom semestru - prijava problema na  Neven.Duic@fsb.hr

Raspored:
srijedom 11-14h 
prema potrebi, predavanja i vježbe koje zahtijevaju individualni rad na računalu održavat će se utorkom, srijedom i četvrtkom po grupama
grupe imaju do 9 studenata, prednost pri izboru imaju bolji studenti (redovniji i s boljim prosjekom)

Predavaona:
Dvorana F

Predavaona za vježbe:
PowerLab, kompjuterska učionica Laboratorija za energetska postrojenja

Prijava pohađanja:
Da bi student mogao pohađati predavanja iz Osnova energetike on mora imati funkcionirajući email s kojeg treba poslati prijavu za predavanja na sljedecu e-mail adresu: Neven.Duic@fsb.hr te se treba ulogirati u Moodle - Osnove energetike: http://e-ucenje.fsb.hr
Bez obavljanja te procedure student se neće voditi kao prisutan na predavanju. [Ova se institucija zove "prvi potpis"].


Kako dobiti email ako ga nemate? Svaki student FSB-a ima pravo na otvaranje email accounta na fakultetskom mail serveru, za što je potrebno javiti se dipl.ing. Zlatku Brkiću u Računskom centru. Osim toga moguće je napraviti besplatan email account na velikom broju servera po svijetu, recimo hotmail.com, ili kod nas u PowerLab-u.

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Način rada:

 • interaktivni rad: eseji, case studies, manji zadaci
 • pozivna predavanja - svake godine drugi predavači iz energetike i politike
 • computer aided education – svaki student radi na jednom računalu, Word + Excel + Explorer/Firefox + email
 • uvjet za potpis - referat – ovisi o redovnosti polaženja i sudjelovanja u case studies, pisanju eseja, itd.
 • ispit
Polaganje:
eseji, case studies, izvještaj, ispit


  Svrha kolegija:
Dati pregled stanja energetskih resursa u svijetu, njihovo korištenje i njihova ograničenja, uvesti studente strojarstva u ekonomske aspekte energetike (Energy management – gospodarenje energijom), u racionalno korištenje energije s ekonomskog i ekološkog aspekta te u održivi razvoj sa stanovišta energetike (sustainable energy development). 

Cilj kolegija:
Upoznavanje s energetskom situacijom u svijetu, Europi i Hrvatskoj; omogućavanje racionalnog razmišljanja i donošenje odluka vezanih na energetsku politiku i planiranje; upoznavanje s primjenom osnovnih ekonomskih metoda pri procjeni ekonomičnosti investicija u energetici.

Literatura:
 1. Enerpedia - wikiOsnoveEnergetike
 2. Charles M. Gottschalk: Industrial Energy Conservation, UNESCO Energy Engineering Series, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, UK, 1996
 3. Maxime Kleinepeter: Energy Planning and Policy, UNESCO Energy Engineering Series, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, UK, 1995
 4. Naim H. Afgan at all., Sustainable Energy Development, Renewable and Sustainable Energy Review 2, 235-286, 1998
 5. Goran Granić et al.: Nacionalni energetski programi, Energetski Institut "Hrvoje Požar", Zagreb, 1998
 6. Damir Pešut et al.: Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Zagreb, 2002
 7. Goran Granić et al.: Razvitak elektroenergetskog sustava Hrvatske do 2030. godine, Energetski Institut "Hrvoje Požar", Zagreb, 1998
 8. Subhes C. Bhattacharyya: Energy Economics, Springer-Verlag London Limited 2011

URL linkovi:
Ispitni rokovi
Anketa o predmetu i predavaču


Zahvale:
 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb
 2. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb
 3. HEP d.d., Zagreb
 4. Energetski institut "Hrvoje Požar" d.o.o., Zagreb
 5. Europska komisija, Bruxelles
 6. UNESCO Chair for Sustainable Energy Management, Instituto Superior Técnico, Lisabon, Portugal

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Energetika nakon Kyota
 • Energetika i okoliš. Emisije u energetici. Klimatske promjene.
 • Literatura: Enerpedia
  Esej (10 redova do jedna stranica, upload na Moodle isti dan): “Energetika nakon Kyota – kako smanjiti CO2 emisiju u Hrvatskoj?”
2. Energetske transformacije
 • Energetske transformacije. Proizvodnja električne energije. Termoelektrane. Nuklearne elektrane. Hidroelektrane. Vjetroelektrane. Alternativne tehnologije. Distribuirana proizvodnja. Otočna proizvodnja. Proizvodnja topline. Kogeneracija. Hlađenje i klimatizacija. Trigeneracija. Gorive ćelije i vodik. Poligeneracija. Rafiniranje nafte.
 • Literatura: Enerpedia
 

Zadatak: odabrati jednu od tehnologija transformacija, te napraviti ili dopuniti članak na http://hr.wikipedia.org/wiki/Glavna_stranica, po uzoru na englesku verziju http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page, te koristeći materijale s Enerpedije. Voditi računa o autorskim pravima na slikama.

3. Ekonomika i financijska evaluacija energetskih projekata
 • Financijska evaluacija projekata u energetici I. Uvod. Model toka novca. Vremenska vrijednost novca. Životni vijek opreme. Troškovi (cijena) opreme. Dobiti i troškovi projekta
 • Financijska evaluacija projekata u energetici II. Procjena prijedloga projekta. Tehnike sistematske ekonomske analize. Ostala razmatranja u analizi investicije. Porez na dobit. Deprecijacija (amortizacija). Inflacija.
 • Literatura: Enerpedia
 • Windows Media Player: snimka predavanja 
  1. dio 2. dio 
 

Numerički zadaci u Excelu

4. Pregled primarne energetike
 • Primarna energija. Oblici primarne energije. Rezerve primarne energije. Proizvodnja i trgovina primarnom energijom. Potrošnja primarne energije. Primarna energija i kvaliteta života. Efikasnost potrošnje primarne energije.
 • Literatura: Enerpedia
 • Windows Media Player: snimka predavanja 
  Esej (10 redova do jedna stranica, upload na Moodle isti dan, 1 od dvije teme):
“Električna energija vs. plinifikacija”,
"Prednosti i nedostaci obnovljivih izvora energije".
5. Održivi razvoj energetike
 • Literatura: Enerpedia
 • Windows Media Player: snimka predavanja 
 • Održivi razvoj energetike. Modeli razvoja. Tehnološke revolucije. Demografija i resursi. Definicije održivosti. Metode procjene održivog razvoja energetskih sustava. Energetika i okoliš. Emisije u energetici. Klimatske promjene
  Seminarski (3-5 strana, upload na Moodle do sljedećeg predavanja, 1 od 2 teme):
Glavne poruke EU Energy Green paper i njene posljedice za Hrvatsku.
Glavne poruke EU Climate action and renewable energy package i njene posljedice za Hrvatsku.
6. Energetska efikasnost
 • Finalna potrošnja i energetska efikasnost. Energija u industriji.
 • Literatura: Enerpedia
  Case studies (izvještaj u Wordu i proračun u Excelu, upload na Moodle za mjesec dana).
Esej (10 redova do jedna stranica, upload na Moodle isti dan): Email tehničkom direktoru.
7. Energetika po sektorima

Zgradarstvo

Transport 

Case study (izvještaj u Wordu i proračun u Excelu, upload na Moodle za tjedan dana): Evaluacija troškova grijanja za vlastitu stambenu zgradu bez i s toplinskom zaštitom.

8. Planiranje razvoja energetskog sustava
 • Planiranje razvoja energetskog sustava. Demografski scenariji. Makroekonomski scenariji. Scenariji finalne potrošnje. Planiranje elektroenergetskog sustava. Planiranje energetskog sustava.
 • Literatura: Enerpedia
  Numerički zadaci u Excelu:
usporedba rasta GDP,
proračun elektroenergetskog sustava.
9. Kontekst energetske politike    
10. Energetska tržišta
 • Energetska tržišta. Zašto liberalizacija? Energetika u tranziciji. Evropsko zajedničko tržište energijom. Restrukturiranje i liberalizacija energetike u Hrvatskoj. Energetika kao business. Energetska politika. Tranzicija i evrointegracije. Sigurnost dobave energije. Energija i konkurentnost proizvoda.
 • Literatura: Enerpedia
   
11. Obnovljivi izvori energije
 • Obnovljivi izvori energije. Hidroelektrane. Vjetroelektrane. Geotermalne elektrane. Elektrane na biomasu i otpad. PV. Solarne termalne elektrane. Elektrane na valove, plimu i oseku. Solarna energija. Geotermalna energija. Akumulatori energije - samostalan rad (podjela u dvije grupe)
 • Literatura: Enerpedia
 • Ekonomski aspekti obnovljivih izvora energije
  Proračun cijene struje dobivene iz vjetra - Zadatak.
Proračun cijene struje dobivene iz fotovoltaične solarne elektrane - Zadatak.
Esej (10 redova do jedna stranica, upload na Moodle isti dan): “Nuklearna energija da ili ne?”


english page