english page


Numeričke metode u zrakoplovstvu IIObrazac za upis izbornih kolegija


Numeričke metode u zrakoplovstvu II

Ukupno sati: 3  [2 + 1], jednosemestralni predmet
ECTS: 4


Nastavnik: prof.dr.sc. Neven Duić - Neven.Duic@fsb.hr
Asistent: Dr.sc. Milan Vujanović - Milan.Vujanovic@fsb.hr


Studij: dodiplomski studij strojarstva
Smjer: procesnoenergetski
Usmjerenje: energetika
Semestar: II semestar

Cilj kolegija:
Upoznati studente s temeljima numeričkih metoda koje se primjenjuju u prijenosu topline i tvari.

Opis kolegija:
Opis osnovnih numeričkih metoda. Mreže kontrolnih volumena i tehnike generiranje mreža. Zakoni očuvanja strujanja fluida i njihovo numeričko rješavanje. Metoda kontrolnih volumena. Sheme diskretizacije i njihova svojstva. Rješavanje linearnih sustava. Modeliranje turbulencije.

 

Preporučena literatura:

1. D.A. Anderson, J.C. Tannehill, R.H. Pletcher, Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer, Hemisphere Publishing Corporation, 1984.

2. C.H. Hirsch, Numerical Computation of Internal and External Flows, John Wiley & Sons, 1990.

3. S.V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Corporation, 1980.URL linkovi:
Ispitni rokovi
Predavanja (podloge)