Modeliranje izgaranja i zračenja


Ukupno sati: 3  [2 + 1], jednosemestralni predmet   ECTS: 4

Nositelji: prof.dr.sc. Neven Duić - Neven.Duic@fsb.hr
  prof.dr.sc. Željko Bogdan - Zeljko.Bogdan@fsb.hr
  prof.dr.sc. Daniel Schneider - Daniel.Schneider@fsb.hr
Asistent: Dr.sc. Milan Vujanović - Milan.Vujanovic@fsb.hr
  Luka Perković - luka.perkovic@fsb.hr

Studij: diplomski studij strojarstva
Smjer: Procesno energetski smjer
Semestar: III semestar

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programski zadatci]

Vrsta vježbi:
laboratorijske

Preduvjeti za ispit:
Termodinamika 1, Mehanika fluida 1
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s procesima izgaranja i prijenosa topline zračenjem u modernim inženjerskim sustavima, te metodama matematičkog modeliranja procesa izgaranja i zračenja i njihovog numeričkog rješavanja. Osnovni cilj kolegija je da se osiguraju bazna znanja o procesima izgaranja i zračenja koja mogu služiti za bolje razumijevanje procesa izgaranja u modernim komorama izgaranja, s naglaskom na postizanje što veće efikasnosti i što manje produkcije polutanata takvih uređaja.

Literatura:
1. Duić, Neven. Prilog matematičkom modeliranju izgaranja plinovitog goriva u ložištu generatora pare / doktorska disertacija. Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 24.04.1998 , 171 str. Voditelj: Bogdan, Željko.
2. D. R. Schneider, Investigation of the possibility of the SO3 reduction during heavy-oil fuel combustion, PhD thesis (in Croatian), Department of Energy, Power Engineering and Environment, University of Zagreb, Zagreb, 2002
3. Vujanović, Milan. Numerical modelling of multiphase flow in combustion of liquid fuel / doktorska disertacija.Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 20.05. 2010
4. N. Peters, Turbulent Combustion, Cambridge University Press, 2000.
5. J. Warnatz, U. Maas, and R. W. Dibble, Combustion, 2nd or later editions, Springer, 1999.
6. Kuo, K.K., Principles of Combustion, John Wiley & Sons, New York, 1986.
7. Siegel.R. and Howell,J.R., Thermal Radiation Heat Transfer, second edition, Hemisphere Publishing Corporation, Washington, 1981.

URL linkovi:
Ispitni rokovi

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Modeliranje problema izgaranja.   Prikaz problema izgaranja na konkretnim riješenim primjerima.
2. Osnovni zakoni mehanike kontinuuma i procesa izgaranja.   Jednostavni primjeri kod problema izgaranja i prijenosa topline.
3. Kemijska kinetika.   Primjeri kemijske kinetike.
4. Laminarni i turbulentni plamenovi, vrste plamenova.   Primjeri laminarnog i turbulentnog plamena.
5. Modeliranje izgaranja pred-miješanih plamenova.   Računalna simulacija pred-miješanog plamena.
6. Modeliranje izgaranja nepred-miješanih plamenova.   Računalna simulacija nepred-miješanog plamena.
7. Stacionarni model izgaranja teškog loživog ulja.   Računalna simulacija izgaranja loživog ulja u IJmuiden ložištu
8. Eddy Break-Up Model.   Računalna simulacija izgaranja primjenom Eddy Break-Up Modela.
9. Model koherentnih struktura – CFM model.   Računalna simulacija izgaranja primjenom CFM modela.
10. Prošireni model koherentnih struktura – ECFM model.   Računalna simulacija izgaranja primjenom ECFM modela.
11. Modeliranje izgaranja tekućih goriva. Modeliranje raspršivanja goriva.   Modeliranje raspršivanja goriva (spreja) za slučaj Toyota.
12. Emisije polutanata. Štetni dimni plinovi i klimatske promjene. Modeliranje emisija CO2.   Mjere za smanjenje emisija CO2 u cementnoj industriji.
13. Modeliranje NOx polutanta.   Primjer postavljanja matematičkog modela i proračuna NOx-a
14. Modeliranje SOx-a i čađe.   Primjer postavljanja matematičkog modela i proračuna SOx-a i čađe.
15. Modeliranje prijenosa topline zračenjem   Primjeri proračuna zračenja


english page