Modeliranje izgaranja i zračenja


Ukupno sati: 4  [2 + 2], jednosemestralni predmet   ECTS: 5

Nositelji: prof.dr.sc. Neven Duić - Neven.Duic@fsb.hr
  prof.dr.sc. Željko Bogdan - Zeljko.Bogdan@fsb.hr
  prof.dr.sc. Daniel Schneider - Daniel.Schneider@fsb.hr
Asistent: Dr.sc. Milan Vujanović - Milan.Vujanovic@fsb.hr
  Luka Perković - luka.perkovic@fsb.hr

Studij: diplomski studij strojarstva
Smjer: Inženjersko modeliranje i računalne simulacije
Semestar: III semestar

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programski zadatci]

Vrsta vježbi:
laboratorijske

Preduvjeti za ispit:
Termodinamika 1, Mehanika fluida 1
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s procesima izgaranja i prijenosa topline zračenjem u modernim inženjerskim sustavima, te metodama matematičkog modeliranja procesa izgaranja i zračenja i njihovog numeričkog rješavanja. Osnovni cilj kolegija je da se osiguraju bazna znanja o procesima izgaranja i zračenja koja mogu služiti za bolje razumijevanje procesa izgaranja u modernim komorama izgaranja, s naglaskom na postizanje što veće efikasnosti i što manje produkcije polutanata takvih uređaja.

Literatura:
1. Duić, Neven. Prilog matematičkom modeliranju izgaranja plinovitog goriva u ložištu generatora pare / doktorska disertacija. Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 24.04.1998 , 171 str. Voditelj: Bogdan, Željko.
2. D. R. Schneider, Investigation of the possibility of the SO3 reduction during heavy-oil fuel combustion, PhD thesis (in Croatian), Department of Energy, Power Engineering and Environment, University of Zagreb, Zagreb, 2002
3. Vujanović, Milan. Numerical modelling of multiphase flow in combustion of liquid fuel / doktorska disertacija.Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 20.05. 2010
4. N. Peters, Turbulent Combustion, Cambridge University Press, 2000.
5. J. Warnatz, U. Maas, and R. W. Dibble, Combustion, 2nd or later editions, Springer, 1999.
6. Kuo, K.K., Principles of Combustion, John Wiley & Sons, New York, 1986.
7. Siegel.R. and Howell,J.R., Thermal Radiation Heat Transfer, second edition, Hemisphere Publishing Corporation, Washington, 1981.

URL linkovi:
Ispitni rokovi

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Osnove o izgaranju   Maseni proračun pri potpunom izgaranju
2. Statika izgaranja   Statika izgaranja – excel s visual basicom
3. Dinamika izgaranja   Dinamika izgaranja – proračun brzine kemijske reakcije
4. Pred-miješani i nepred-miješani plamenovi   Pred-miješani i nepred-miješani plamenovi – priprema za domaću zadaću
5. Modeliranje izgaranja plinovitih goriva   Proračun izgaranja plinovitih goriva (CH4, H2)
6. Modeliranje izgaranja tekućih goriva   Modeliranje izgaranja tekućih goriva
7. Modeliranje izgaranja teškog loživog ulja   Numerička simulacija izgaranja lož-ulja u IJmuiden ložištu
8. Modeliranje izgaranja benzina u Otto motoru   Numerička simulacija izgaranja benzina u Otto motoru
9. Modeliranje izgaranja dizela u dizel motoru   Numerička simulacija izgaranja dizela u dizel motoru
10. Modeliranje formiranja polutanata NOx-a u procesu izgaranja   Primjer postavljanja matematičkog modela i proračuna NOx-a
11. Modeliranje izgaranja krutog goriva u sloju   Proračun izgaranja krutog goriva u sloju
12. Modeliranje izgaranje čestica krutog goriva u prostoru   Numerička simulacija izgaranja čestica krutog goriva u prostoru
13. Modeliranje prijenosa topline zračenjem   Primjeri proračuna zračenja
14. Modeliranje zračenja Monte Carlo metodom   Primjer proračuna zračenja Monte Carlo metodom na jednostavnoj geometriji
15. Modeliranje izgaranje i zračenja i računala.   Ispit


english page