Management u energetici


Ukupno sati: 3  [2 + 1], jednosemestralni predmet   ECTS: 4

Nastavnik: prof.dr.sc. Neven Duić - Neven.Duic@fsb.hr
Asistent: Tomislav Pukšec - Tomislav.Puksec@fsb.hr

Studij: dodiplomski studij strojarstva
Smjer: procesnoenergetski
Usmjerenje: energetika

Tip kolegija:
opći

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
Osnove energetike, Termoenergetska postrojenja, Termotehnika (KGH)
 

Cilj kolegija:
Upoznavanje s osnovama managementa, s naglaskom na management u energetici. Osnove upravljanja strategijom proizvoda. Upoznavanje s metodama energetskog knjigovodstva u energetskim postrojenjima, industriji i konačnoj potrošnji.

Literatura:
1. Charles M. Gottschalk: Industrial Energy Conservation, UNESCO Energy Engineering Series, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, UK, 1996
2. Ehud I. Ronn: Real Options and Energy Management: Using Options Methodology to Enhance Capital Budgeting Decisions, Risk Books, 2003
3. Donald R. Wulfinghoff: Energy Efficiency Manual: for everyone who uses energy, pays for utilities, designs and builds, is interested in energy conservation and the environment, Energy Inst Pr, 2000
4. Subhes C. Bhattacharyya: Energy Economics, Springer-Verlag London Limited 2011

URL linkovi:
Ispitni rokovi


Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod u management. Organizacija, ljudski resursi, proizvodnja, energetika.   Esej. Test.
2. Utjecaji okoline (driveri), planiranje, organiziranje i kontroliranje. Upravljanje strategijom.   Case study: Odabir strategije za štedne žarulje. Test.
3. Metode managementa u energetici. Racionalno korištenje energije. Konzervacija energije. Povrat otpadne topline.   Case study: Povrat otpadne topline. Test.
4. Kolokvij I   Kolokvij I
5. Energetska baza podataka. Energetsko knjigovodstvo. Preliminarno energetsko knjigovodstvo. Detaljno energetsko knjigovodstvo. Materijalni i energetski tokovi. Evaluacija podataka.   Test.
6. Identifikacija, evaluacija i implementacija mjera konzervacije energije.   Case study: Mjere konzervacije energije na generatoru pare. Test.
7. Monitoring, evaluacija implementiranih mjera konzervacije.   Case study: Mjere konzervacije energije na generatoru pare. Test.
8. Konzervacija energije u energetskim postrojenjima.   Izvještaj o mjerama konzervacije energije na generatoru pare. Test.
9. Konzervacija energije u industriji.   Case study: Mjere konzervacije energije u industriji. Test.
10. Kolokvij II   Kolokvij II
11. Konzervacija energije u konačnoj potrošnji.   Case study: Energetsko knjigovodstvo obiteljske kuće. Test.
12. Konzervacija energije u konačnoj potrošnji.   Case study: Energetsko knjigovodstvo malog poduzeća. Test.
13. Organizacija energetskih tokova. Supply side management. Demand side management.   Case study: Demand side management u hotelu. Test.
14. Akumulacija energije. Time series analiza.   Case study: Povećanje penetracije intermitentnih izvora akuluacijom. Test.
15. Kolokvij III   Kolokvij III


english page