Energetsko planiranjeObrazac za upis izbornih kolegija

   


Planiranje razvoja energetskog sustava

   

Ukupno sati: 3  [2 + 1], jednosemestralni predmet   ECTS: 4

Nastavnik: prof.dr.sc. Neven Duić - Neven.Duic@fsb.hr
Goran Krajačić - Goran.Krajacic@fsb.hr
Asistent: Tomislav Pukšec - Tomislav.Puksec@fsb.hr

Studij: dodiplomski studij strojarstva
Smjer: procesnoenergetski
Usmjerenje: energetika
Semestar: IV semestar

Tip kolegija:
izborni-stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
Osnove energetike, Termoenergetska postrojenja, Ekonomika energetike, Termotehnika, Ekološka zaštita, Dinamika procesa
  Cilj kolegija:
Osposobiti studente za planiranje energetskih sustava, na bazi modeliranja potražnje i ponude energije, te za strateško energetsko razmišljanje, uzimajući u obzir dostupne resurse i tehnologije, te ekonomske, ekološke i socijalne faktore.

Literatura:
1. Maxime Kleinpeter: Energy Planning and Policy, UNESCO Energy Engineering Learning Programme, John Wiley & Son Ltd, 1996
2. X. Wang, J. R. McDonald: Modern Power System Planning, McGraw-Hill, 1994.
3. Clark W. Gellings: Demand-Side Management Planning, Fairmont Press, 1993
4. Enerpedija - wikiEnergetskoPlaniranje

URL linkovi:
Ispitni rokovi

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Potreba za planiranjem energetskih sustava.   Esej. Test.
2. Karakterizacija sadašnjeg stanja I. Stanovništvo. Ekonomija po sektorima. Finalna potrošnja energije po sektorima. Energetske trasformacije. Primarna energija.   Case study: karakterizacija stanja za baznu godinu, korištenje LEAP modela. Test.
3. Karakterizacija sadašnjeg stanja II. Bottom up pristup. Bilanciranje.   Case study: karakterizacija stanja za baznu godinu, 2. dio, korištenje LEAP modela. Test.
4. Demografski scenariji.   Case study: demografski scenariji, korištenje GeoSim modela. Test.
5. Makroekonomski scenariji. Sektorijalna analiza.   Vježbe: up-bottom pristup. Test.
6. Scenariji finalne potrošnje. Sektorijalna analiza I. Poljoprivreda, ribolov i šumarstvo. Industrija i rudarstvo. Usluge. Transport.   Case study: scenariji finalne potrošnje, korištenje LEAP modela. Test.
7. Scenariji finalne potrošnje. Sektorijalna analiza II. Rezidencijalna potrošnja energije.   Case study: scenariji finalne potrošnje, 2. dio, korištenje LEAP modela. Test.
8. Kolokvij I   Kolokvij I
9. Dostupnost resursa. Sigurnost dobave. Kretanje cijena energenata. Dostupnost energetskih tehnologija. Utjecaj ekonomskih faktora. Utjecaj ekoloških faktora. Utjecaj veličine sustava. Utjecaj socijalnih faktora.   Esej. Test.
10. Planiranje elektroenergetskog sustava I. Vertikalno integrirani sustav I. Karakterizacija stanja. Odabir potencijalnih tehnologija. Odabir potencijalnih kandidata.   Case study: planiranje elektroenergetskog sustava, korištenje ENPEP modela. Test.
11. Planiranje elektroenergetskog sustava II. Vertikalno integrirani sustav II. Optimizacija dinamike gradnje. Funkcija cilja. Penalty funkcija.   Case study: planiranje elektroenergetskog sustava, korištenje ENPEP modela, 2. dio. Test.
12. Planiranje elektroenergetskog sustava III. Planiranje u uvjetima slobodnog tržišta. Segmentiranje tržišta. Tarifni sustav. Spot tržište.   Case study: simulacija spot tržišta i isplatljivosti rada u vršnom režimu.
13. Planiranje elektroenergetskog sustava IV. Otočni režim. Odabir potencijalnih tehnologija. Odabir potencijalnih kandidata. Modeliranje sustava. Akumulacija energije.   Case study: planiranje otočnog elektroenergetskog sustava, korištenje HOMER i H2RES modela. Test.
14. Planiranje energetskog sustava. Potražnja primarne energije. Planiranje kapaciteta za dobavu. Utjecaj ekonomskih faktora. Utjecaj ekoloških faktora. Utjecaj veličine sustava. Utjecaj socijalnih faktora.   Case study: planiranje plinifikacije. Test
15. Ispit.   Ispit.


english page