Ekonomika energetikeObrazac za upis izbornih kolegija

   

Ukupno sati: 3  [2 + 1], jednosemestralni predmet   ECTS: 4

Nastavnik: prof.dr.sc. Neven Duić - Neven.Duic@fsb.hr
Asistent: Tomislav Pukšec - tomislav.puksec@fsb.hr

Studij: diplomski studij strojarstva
Smjer: procesnoenergetski
Usmjerenje: energetika
Semestar: III semestar

Tip kolegija:
izborni-stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
nema
  Cilj kolegija:
Upoznavanje s primjenom ekonomskih metoda pri procjeni ekonomičnosti investicija u energetici, upoznavanje s ekonomskim metodama za izračun cijene energije.

Literatura:
  1. Enerpedia - wikiOsnoveEnergetike
  2. Charles M. Gottschalk: Industrial Energy Conservation, UNESCO Energy Engineering Series, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, UK, 1996
  3. T. W. Berrie, Electricity Economics and Planning, Iee Power Engineering Series, No 16, 1993
  4. Subhes C. Bhattacharyya: Energy Economics, Springer-Verlag London Limited 2011

URL linkovi:
Ispitni rokovi

Tjedan Sadržaj predavanja   Sadržaj vježbi

1. Uvod. Energija i ekonomija. Utjecaj cijene energije u ekonomiji. Utjecaj ekonomije na cijenu energije. Utjecaj cijene energije na razvoj tehnologije.   Esej. Test.
2. Mikroekonomika I. Model toka novca. Konvencija kraja perioda. Konvencija sredine perioda. Konvencija kontinuiranog toka. Vremenska vrijednost novca. Buduća vrijednost novca. Sadašnja vrijednost novca. Buduća vrijednost toka jednakih rata. Rata otplate. Sadašnja vrijednost toka jednakih rata. Povrat kapitala. Sadašnja vrijednost gradijenta   Buduća vrijednost novca. Sadašnja vrijednost novca. Buduća vrijednost toka jednakih rata. Rata otplate. Sadašnja vrijednost toka jednakih rata. Povrat kapitala. Sadašnja vrijednost gradijenta. Test.
3. Mikroekonomika II. Životni vijek opreme. Troškovi (cijena) opreme. Dobiti i troškovi projekta. Procjena prijedloga projekta I: Metoda otplate (payback). Metoda prosječne stope povrata.   Metoda otplate (payback). Metoda prosječne stope povrata. Test.
4. Mikroekonomika III. Procjena prijedloga projekta II: Metoda sadašnje vrijednosti. Indeks profitabilnosti.   Metoda sadašnje vrijednosti. Indeks profitabilnosti. Test.
5. Mikroekonomika IV. Procjena prijedloga projekta III: Unutrašnja stopa povrata (IRR). Međusobno isključivanje i ovisnost. Usporedba različitih metoda. Investicijske odluke, investicijska nesigurnost, investicijski rizik.   Unutrašnja stopa povrata (IRR).
6. Kolokvij I   Kolokvij I
7. Mikroekonomika V. Metoda cijene životnog ciklusa. Emisioni certifikati. Zeleni certifikati.   Utjecaj cijene dekomisije na cijenu energije.
8. Mikroekonomika VI. Tehnike sistematske ekonomske analize. Porez na dobit. Deprecijacija (amortizacija). Inflacija.   Porez na dobit i metoda sadašnje vrijednosti, indeks profitabilnosti, unutrašnja stopa povrata.
9. Tarifni sustavi. Troškovi proizvodnje električne energije u različitim postrojenjima. Interni i eksterni troškovi. Cijena energije. Fiksni i varijabilni troškovi.   Proračun troškova.
10. Kolokvij II   Kolokvij II
11. Metodologija proračuna cijene električne i toplinske energije I.   Cijena električne energije iz vjetroelektrane. Cijena električne energije iz termoelektrane. Cijena električne energije iz hidroelektrane.
12. Metodologija proračuna cijene električne i toplinske energije II.   Cijena električne energije iz nuklearne elektrane. Cijena električne energije iz PV + akumulatori sistema.
13. Metodologija proračuna cijene električne i toplinske energije III.   Cijena solarne toplinske energije. Cijena električne i toplinske energije iz kogeneracije.
14. Metodologija proračuna cijene energije IV.   Cijena energije iz vodik-obnovljivi sustava.
15. Ispit   Ispit


english page