Europass

Životopis

DLoncar_photo.jpg

 

 

Osobni podaci

 

 Prezime(na) / Ime(na)

DRAŽEN LONČAR

Adresa(e)

Slavka Batušića 25, 10090 ZAGREB,

Telefonski broj(evi)

01 3874 559

Broj mobilnog telefona:

098 782 475

Broj(evi) faksa

01 6156 940

E-mail

dloncar@fsb.hr

 

 

Državljanstvo

RH

 

 

Datum rođenja

23.11.1967

 

 

Spol

M

 

 

 Željeno zaposlenje/zanimanje

 

 

 

 Radno iskustvo

 

 

 

Datumi

1.10.1992. – 16.05.2000. / 16.05.2000. - 10.04.2001. / 10.04.2001. - 16.12.2003. / 16.12.2003.- 14.06.2011./ 14.06.2011. -

Zanimanje ili radno mjesto

znanstveni novak / asistent / viši asistent / docent / izvanredni profesor

Glavni poslovi i odgovornosti

 

Ime i adresa poslodavca

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Vrsta djelatnosti ili sektor

nastavna, istraživačka i stručna djelatost

 

 

Obrazovanje i osposobljavanje

 

 

 

Datumi

01.10.1987 – 14.06.1992. / 01.11.1992. – 20.03.1996. / 01.04.1996. - 21.01.2001.

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Dipl. ing. strojarstva / Mr.sc. / Dr.sc.

 Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

 

 Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

 

Datumi

1995. – 1996.

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Dipl. ing. strojarstva / Mr.sc. / Dr.sc.

 Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Diploma Study in Management, studijski program poslovnog upravljanja

 Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Datumi

1995.

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Dipl. ing. strojarstva / Mr.sc. / Dr.sc.

 Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Neizrazita logika

 Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Fuzzy Logic Laboratorium, Institut za matematiku, Sveučilište u Linzu,

Osobne vještine i kompetencije

 

 

 

Materinski jezik(ci)

hrvatski

 

 

Drugi jezik(ci)

 

Samoprocjena

 

Razumijevanje

Govor

Pisanje

Europska razina (*)

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

engleski jezik

 

 

C1

 

C1

 

B2

 

B2

 

C1

njemački jezik

 

 

A2

 

A2

 

A1

 

A1

 

A1

 

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

 

 

Društvene vještine i kompetencije

komunikativnost, sposobnost prilagođavanja različitim uvjetima, sklonost timskom radu

 

 

Organizacijske vještine i kompetencije

organizacija znanstvenih i stručnih skupova, vođenje i koordinacija projekata,

Suorganizator stručnog seminara Obnovljivi izvori energije, CTT,  2010.

Organizator stručnog seminara Biomasa u proizvodnji električne energije, CTT,  2011.

 

 

Tehničke vještine i kompetencije

 

 

 

Računalne vještine i kompetencije

numeričko modeliranje i simulacija termohidrauličkih procesa

korištenje informatičkih alata na profesionalnoj razini  (MSOffice, MATLAB)

 

 

Umjetničke vještine i kompetencije

 

 

 

Druge vještine i kompetencije

Sport: košarka

 

 

Vozačka dozvola

B kategorije

 

 

 Dodatne informacije

Član KoREMA, Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control, 1994.

Član CROSSIM Croatian Society for Simulation Modelling (CROSSIM), od 1998.

Član znanstvenog savjeta konferencije 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 2010

 

 

Dodaci

popis znanstvenih i stručnih radova, popis projekata

 

 

 

 


 

 

Radovi u časopisima:

 

1.        Robert Mikulandrić, Dražen Lončar, Dejan Cvetinović, Gabriel Spiridon; Improvement of existing coal fired thermal power plants performance by control systems modifications, ENERGY  53 (2013) 1-11, CC, IF 3,651

2.        Lončar, Dražen; Ridjan, Iva; Medium term development prospects of cogeneration district heating, systems in transition country – Croatian case ENERGY 48 (2012)  32-39,CC, IF 4,107

3.        Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Duić, Neven; An analysis of legal and market framework for the cogeneration sector in Croatia, Energy, 34 (2009), 514 – 523, CC

4.        Pat, Fowler; Goran, Krajačić; Dražen, Lončar; Neven, Duić; Modelling the Energy Potential of Biomass – H2RES, International Journal of Hydrogen Energy 34 (2009), 7027 – 7040, CC

5.        Guzović, Zvonimir; Lončar, Dražen; Ferdelji, Nenad; Possibilities of electricity generation in the Republic of Croatia by means of geothermal energy, Energy, 35 (2010), 3429-3440, CC

6.        Lončar, Dražen; Ban, Marko; Horvat, Kristijan; Mathematical Model and Simulation of the Dynamics of the Low Density Polyethylen Polymerization Process in the Tubular Reactor, Strojarstvo 52 (3) 315 – 325 (2010), CC

7.        Schneider, Daniel  Rolph;  Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Cost  Analysis of Waste to Energy Plant, Strojarstvo 52 (3) 369 – 378 (2010)

8.        Bišćan, Davor; Lončar, Dražen; Optimization of Waste Heat Utilization in Gas Turbine Pipeline Compressor Station, Strojarstvo 52 (4) 475 – 487 (2010), CC

9.        Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; Matematički model i simulacija sustava za zagrijavanje napojne vode termoenergetskog bloka snage 320 MW, Automatika 36 (1995) , 1-2; 59-64, INSPEC

10.     Bogdan, Stjepan; Kovačić, Zdenko; Lončar, Dražen; Lukačević, Dubravko; Neizrazito adaptivno upravljanje razinom kondenzata. Engineering Review. Vol. 21-22 (2002) , 1; 1-9, CSA

11.     Duić, Neven; Lipošćak, Marko; Žilić, Tihomir; Raguzin, Igor; Lončar, Dražen; Petrić, Hrvoje; Bogdan, Željko; Kogeneracija u europskom energetskom zakonodavstvu i modeli primjene na nacionalnom nivou, Termotehnika. 29 (2003) , 1-4; 65-105, SCOPUS

 

Međunarodni znanstveni skupovi

1.         Lončar, Dražen; Balić, Dražen, Impact of fluctuating electricity prices on operation strategy of trigeneration system, Digital Proceedings of 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems –  (SDEWES 2013)Conference, 2013,

2.        Marušić, Ante; Lončar, Dražen, Model based operating strategy of combined cycle cogeneration plant, Digital Proceedings of 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – (SDEWES 2013), 2013

3.         Mikulandrić, Robert; Lončar, Dražen; Böhning, Dorith; Böhme, Rene, Biomass gasification process modelling approaches, Digital Proceedings of 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – (SDEWES 2013), 2013

4.        Lončar, Dražen; Ridjan, Iva, Medium Term Development Prospects of Cogeneration District Heating Systems in Transition Country – a Croatian Case, CD Proceedings of 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES2011), 2011

5.        Mikulandrić, Robert; Lončar, Dražen; Schneider, Daniel Rolph; Franković, Valdi. Improvement of Environmental Aspects of Thermal Power Plant Operation by Advanced Control Concepts, Proceedings of the 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES2011), 2011

6.        Guzović, Zvonimir; Jukić, Perica; Lončar, Dražen., Determination of the Operating Regimes of CHP Turbines with Stage-wise Heating of District Heating System Water, CD Proceedings of World Renewable Energy Congress 2011 – Sweden, Linkoping 2011.

7.        Krajačić, Goran; Duić, Neven; Lončar, Dražen; Raguzin, Igor. Large Scale Integration of Wind Energy by Financial Mechanisms for Support of Pumped Hydro Storage Installations, CD Proceedings of 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 2011.

8.        Krajačić, Goran; Šakić, Nikola; Duić, Neven; Lončar, Dražen., Prediction of Wind Power Plants Energy Production by use of the Publicly Available Wind Measurement Data, CD Proceedings of 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Zagreb, 2011.

9.        Lončar, Dražen; Duić, Neven; Bogdan, Željko; Technical and economic potential of small and micro-cogeneration systems in residential and tertiary sector in Croatia, CD Proceedings of the 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 29 - October 3 2009

10.     Bišćan, Davor; Lončar, Dražen; Optimization of Waste Heat Utilization in Pipeline Compressor Station, CD Proceedings of the 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 2009.

11.     Guzović, Zvonimir; Jukić, Perica; Lončar, Dražen; Energy-Economic Analysis of CHP Turbine with Three-Stage Heating of District Heating System Water, Sao Paulo, ABCM - The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2009. 687-698

12.     Guzović, Zvonimir; Jukić, Perica; Lončar, Dražen; Determination of the Operating Regime Diagrams of Steam Turbines for Combined Heat and Power Production (CHP Turbines), ECOS 2008 - Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - VOLUME II, 2008. 693-700

13.     Guzović, Zvonimir; Lončar, Dražen; Ferdelji, Nenad; Possibilities of Electric Power Generation In the Republic of Croatia by Means of Geothermal Energy,  Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems - ECOS 2008, VOLUME III, 2008. 1223-1230

14.     Duić, Neven; Schneider, Daniel Rolph; Raguzin, Igor; Krajačić, Goran; Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Renewable energy policy in Croatia, CD Proceedings of 9th IAEE European Energy Conference, June 10-13, 2007, Florence, Italy 2007.

15.     Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Duić, Neven; An analysis of legal and market framework for the cogeneration sector in Croatia, CD Proceedings of the 4th, Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, June 4-8 2007, Dubrovnik, Croatia

16.     Šerman, Nikola; Bogdan, Željko; Lončar, Dražen; Advisory software for cost-optimal scheduling of the utility cogeneration plant, CD Proc. of the 5th International conference Control of Power & Heating Systems 2002, Tomas Bata Unversity in Zlin, 2002. 4 pp

17.     Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; "Fuzzy" based algorithm for a 3 - point controller, CD Proc. of the 5th International conference Control of Power & Heating Systems 2002,  Tomas Bata Unversity in Zlin, 2002. 4 pp

18.     Bogdan, Stjepan; Kovačić, Zdenko; Lončar, Dražen; Lukačević, Dubravko; Fuzzy Gain Scheduling Control of the Condensate Level, CD-ROM Proceedings of the 9th Mediterranean Conference on Control and Automation, Zagreb, KoREMA, 2001. FM1-A

19.     Bogdan, Željko; Lončar, Dražen; Šerman, Nikola; Cost Optimization of a Cogeneration Plant, CD version of Proceedings of the Euro Conference on New and Renewable Technologies for Sustainable Development, Lisabon : IST, 2000. 8 pp

20.     Lončar, Dražen; Šerman, Nikola; Steam Temperature Control in Thermal Power Plant by Means of Fuzzy Logic-A Simulation Study, Federation of European Simulation Societies, 1998. 535-539

21.     Šerman, Maja; Lončar, Dražen; Outline of an expert system for an on-line stress estimation, Proceedings of the 5th International Design Conference Design '98, FSB, WDK, CTT, 1998. 311-316

22.     Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; Šerman, Maja; Bogdan, Željko; Knowledge-based system for on-line stress evaluation in thick walled vessels in thermal power plants,  Proceedings of the 10th European Simulation Multiconference, ESM 96, The Society of Computer Simulation International, 1996., 608-612 

23.     Lončar, Dražen; Šerman, Nikola; Matematički model i simulacija sustava zagrijavanja napojne vode termoenergetskog bloka snage 320 MW, Zbornik radova KoREMA 39,  Zagreb, 1994. 264-268

24.     Lončar, Dražen; Šerman, Nikola; Simulation of oil heater control loop dynamics, Proceedings of ITI 93, Zagreb, 1993. 61-64

25.     Lončar,  Dražen; Ridjan, Iva; Market potential of trigeneration in Croatia, CD Proc. of the Energetska i procesna postrojenja, Energetika marketing, Dubrovnik, (2010)

26.     Mikulandrić, Robert; Lončar, Dražen; Operating scenarios of solar thermal power plant, CD Proc. of the Energetska i procesna postrojenja, Energetika marketing, Dubrovnik, (2010)

27.     Lončar, Dražen; Tehnologije korištenja biomase u kogeneraciji, Zbornik radova Savjetovanja „Toplifikacija naselja na obnovljive izvore energije“, URH, Sisak 27-28. 11. 2008.

28.     Žilić, Tihomir; Lončar, Dražen; Duić, Neven; Određivanje otkupne cijene električne energije iz industrijskih kogeneracijskih postrojenja, Energetska i procesna postrojenja, 6. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje, Energetika marketing, 2004.

29.     Lipošćak, Marko; Petrić, Hrvoje; Lončar, Dražen; Duić, Neven; Bogdan, Željko; Model of technoeconomic analysis of microcogeneration plant in residential sector, Zbornik radova 17. međunarodnog simpozija o grijanju, hlađenju i klimatizaciji, INTERKLIMA 2003, Energetika Marketing, 2003. 307-349

30.     Bogdan, Željko; Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; Računalom podržano planiranje proizvodnje složenog kogeneracijskog postrojenja, Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstveno-stručno savjetovanja Energetska i procesna postrojenja, Energetika Marketing, 2002. 8

30.Guzović, Zvonimir;  Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Ekspertni sustavi kod generatora pare, Energetska i procesna postrojenja, Energetika Marketing d.o.o., 2000. 483-490

31.     Lončar, Dražen; Šerman, Nikola; Suvremena rješenja regulacije procesa termoenergetskog bloka, Zbornik radova savjetovanja Energetska i procesna postrojenja, Zagreb, 2000. 457-462

32.     Lončar, Dražen; Šerman, Nikola; Temperaturno naprezanje kao kriterij za ocjenu kvalitete djelovanja regulacijskog sustava Zbornik radova  Upravljanje, rukovanje, održavanje, Energetika marketing, 1998. 610-614

33.     Šerman, Nikola; Bogdan, Željko; Lončar; Dražen; Regulacija temperature pare na bloku 320 MW TE "Rijeka" nakon rekonstrukcije pregrijača i međupregrijača, Zbornik radova Energetska i procesna postrojenja, 2. međunarodnog znanstveno stručnog savjetovanja, Energetika marketing, 1996. 413-419

34.     Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; Provjera projektnog rješenja regulacije razine kondenzata u zagrijačima napojne vode simulacijom na računalu, Zbornik radova Energetska i procesna postrojenja, Energetika marketing 1994., 446-453

 

Projekti

1.        WBalkICT, Supporting Common RTD actions in WBCs for developing Low Cost and Low Risk ICT based solutions for TPPs Energy Efficiency increasing, IPA (RO), Vinca (RS), UNIZAG FSB (HR), SEEERA. NET PLUS Regional Programme, koordinator, 2010-2012

2.        Nacionalni potencijal kogeneracije, FSB Zagreb, MINGORP RH, suradnik, 2008 -2009,

3.        Optimizacija uvođenja novih tehnologija u regionalni energetski sustav, 120-1201918-1911, MZOS RH, istraživač 2007 -

4.        Racionalno skadištenje energije za održivi razvoj energetike, 120-1201918-1920, MZOS RH, istraživač 2007 -

5.        Priprema podzakonskih akata u području obnovljivih izvora energije i kogeneracije, MINGORP RH, suradnik, 2005 - 2007

6.        Energetski pregledi u tvrtkama drvne induistrije, tvornici cementa, peradarskoj farmi, FZOEU RH, koordinator 2005

7.        ADEG: Advanced Decentralised Energy Generation Systems in Western Balkans,  partners NTUA (GR), Vinca (RS), USa-MF (B&H), UniStut (DE), IST (PT),  EC DG RTD, FP&, INCO-WBC, suradnik 2004 – 2007,

8.        Multikriterijska optimizacija energetskih sustava 0120-037, MZOS RH, istraživač 2002 - 2006

9.        LIFECROCHP: Sustainable Development of Croatia Capacity in CHP Sector, EC, DG-ENV, LIFE Programme , suradnik 2002 - 2004

10.     Simulacija dinamike procesa u termoelektranama, 120-057, MZOS RH, koordinator 1998 - 2002

11.     Napredne tehnologije vođenja pogona termoelektrane 120-001, MZOS RH, istraživač 1996 - 2002

12.     Prijenos topline i tvari u energetskim generatorima pare 2-08-189, MZOS RH, istraživač 1992 - 1996

 

Ostali radovi studije i elaborati

1.        Lončar, D., Guzović, Z., Horvat, K.,Elaborat optimalne konfiguracije ORC postrojenja, za Moderator, d.o.o. i HAMAG INVEST, BAS program, CTT 2013.

2.        Lončar, D., Dović, D. Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama: Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi, FSB, elaborat za MZOPU RH, FSB 2012.

3.        Lončar, D., Vitković, E., Pervan, S., Prijedlog koncepta optimalnog tehničkog rješenja kogeneracijskog postrojenja loženog drvnim ostatkom, elaborat za Kircek d.o.o. financiran od Kircek, d.o.o. i TAMBAS program, CTT 2011.

4.        Lončar, Dražen, Biomasa u proizvodnji električne energije, „Obnovljivi izvori energije, tehnički, ekonomski i ekološki aspekti korištenja u RH“, seminar FSB - CTT, 19.02.2010.

5.        Lončar,  Dražen;  Krajačić, Goran;  Vujanović, Milan; Podrška developerima – primjeri najbolje prakse za kogeneraciju na drvnu biomasu, 2009, studija , CTT

6.        Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Micro CHP market analysis, regionalne radionice RELEEL projekta, Sisak, Rijeka, Osijek, Zadar, MINGORP, 3.-6.2.2009.

7.        Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Duić, Neven; Izračun uštede primarne energije kogeneracijskog postrojenja, Vodič kroz zakonodavstvo i administrativnu proceduru za proizvodnju elekrične energije iz OIE i kogeneracije, RELEEL seminar, Zagreb, MINGORP, 17.-18.2.2009.,

8.        Lončar, Dražen; Status malih i mikro kogeneracijskih jedinica, Savjetovanje „Komunalna energetika“, URH, Crikvenica 1-2. 10.2009.

9.        Lončar, Dražen; Duić, Neven; Ćosić, Boris; Analiza potencijala izgradnje energetskih postrojenja loženih biomasom i odabir optimalne lokacije, 2009, studija

10.     Lončar, Dražen; Hucika Hrvoje; Energetski pregled u stolariji i pilani Pečenec, 2008, elaborat

11.     Lončar, Dražen; Duić, Neven; Bogdan, Željko; Nacionalni potencijal kogeneracije u Republici Hrvatskoj, 2008. studija

12.     Duić, Neven;  Lončar, Dražen; Investment Opportunities in Croatian Wind Sector - Legal and market aspects, FSB, Zagreb, 2008, elaborat

13.     Lončar, Dražen; tipični projekti za drvnu industriju u RH, Promotivna konferencija, „Financiranje pripreme projekata obnovljivih izvora energije“, MINGORP, Zagreb, 12.12.2007.

14.     Bogdan, Željko; Duić, Neven; Lončar Dražen; i dr., Priprema podzakonskih akata u području obnovljivih izvora energije i kogeneracije, podrška MINGORP, 2005-2007,

15.     Lončar, Dražen; Tehno-ekonomska analiza kogeneracijskog postrojenja loženog biomasom – primjer u drvnoprerađivačkoj industriji, 2007., elaborat

16.     Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; Matematički modeli dinamike procesa i sustava vođenja bloka u termoelektranama TE Rijeka 320 MW, TE Plomin 210 MW i TE Sisak  210 MW, 2006, elaborat

17.     Tešnjak, Sejid; Tomiša, Tomislav; Marušić, Ante; Mikuličić, Vladimir; Kuzle, Igor; Skok, Srđan; Šerman, Nikola; Bogdan, Željko; Stegić, Milenko; Duić, Neven; Lončar, Dražen; Tipurić, Darko; Tušek, Boris; Šimurina, Jurica; Gelo, Tomislav; Bilas, Vlatka; Vukoja, Oriana; Aspekti primjenjivosti HERA-inog nacrta Metodologije Tarifnog sustava za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, 2006., studija

18.     Lončar, Dražen; Vujanović, Milan; Hucika, Hrvoje; Blagaj, Ana; i dr.  Energetski pregledi: tvornica cementa Našicecement, drvna industrija Brestovac, tvornica namještaja Drvoplast, tvornica parketa Kupres, peradarska farma Rosulje, 2005., elaborati

19.     Bogdan, Željko; Duić, Neven; Lončar, Dražen; Podloge za razradu tarifnog sustava za kogeneracijsku proizvodnju toplinske i električne energije, 2004., elaborat

20.     Šerman, Nikola; Lončar Dražen; Bogdan, Željko; Projekt zamjene sustava vođenja bloka i ugradnje ”Low NOx” plamenika u TE Rijeka, 2004., podrška investitoru

21.     Hrg, Siniša; Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Poljak, Branimir; Delale, Slaven; Kokotović, Mario; Jelinić, Ana; Dawe, Anthony, Jakimovski, Miki; Održivi razvoj kogeneracije u RH, LIFECROCHP: Sustainable Development of Croatia Capacity in CHP Sector 2004., audio/video zapis  

22.     Bogdan, Željko; Duić, Neven; Lipoščak, Marko; Schneider, Daniel Rolph; Rouvas, Alexandros; Lončar, Dražen; Measures for Optimisation of Environmental Impact of CHP, Deliverable 3.1., LIFECROCHP: Sustainable Development of Croatia Capacity in CHP Sector, 2003., elaborat 

23.     Bogdan, Željko; Duić, Neven, Rouvas, Alexandros; Lipoščak, Marko; Lončar, Dražen; Optimisation Procedure of CHP Management, Deliverable 2.1., LIFECROCHP: Sustainable Development of Croatia Capacity in CHP Sector 2003., elaborat 

24.     Lončar, Dražen; Doukelis, Aggelos; Data Aggregation System, Deliverable 1.1., LIFECROCHP: Sustainable Development of Croatia Capacity in CHP Sector 2002., elaborat 

25.     Bogdan, Željko; Lončar, Dražen; Šerman, Nikola; Cost optimization of a cogeneration plant, New and Renewable Technologies for Sustainable Development, Afgan, N., H.Carvalho, Maria G., Poglavlje u knjizi

26.     Šerman, Nikola; Bogdan, Željko; Lončar, Dražen; Analiza projektnog rješenja sustava vodenja i regulacije bloka 210 MW TE Plomin, 1999., elaborat.

27.     Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; Matematički model dinamike regulacije turboagregata 30 MW u EL-TO "Zagreb", 1999., elaborat 

28.     Slavica, Željko; Lončar, Dražen; Izvješće o mjerenju veličina stanja procesa u kotlu za brzu proizvodnju pare BPP 400, Ventilator, d.d., Zagreb, 1998., elaborat

29.     Šerman, Nikola; Bogdan, Željko; Lončar, Dražen; Performance termoenergetskih blokova na fosilna goriva sa stajališta EES, 1998., elaborat

30.     Šerman, Nikola; Bogdan, Željko; Lončar, Dražen; Koncepcija i tehničko rješenje sustava regulacije i nadzora temperature pare na bloku 320 MW TE "Rijeka", 1996., elaborat

31.     Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; Bogdan, Željko; Izvješće o rezultatima rekonstrukcije sustava regulacije i nadzora temperature svježe i međupregrijane pare na bloku 320 MW TE „ Rijeka”, 1996. (elaborat).

32.     Virag, Zdravko, Lončar, Dražen; Tehničke podloge za dimenzioniranje cjevovoda tehnološke ventilacije u postrojenju za proizvodnju azitromicina, elaborat za Pliva Konzalting, Zagreb 1996.,elaborat

33.     Šerman, Nikola; Lončar, Dražen; Rezultati pogonskih snimanja ponašanja VT zagrijača napojne vode na bloku 320 MW TE "Rijeka" nakon rekonstrukcije sustava regulacije i vođenja, 1995., elaborat 

34.     Šerman, Nikola; Bogdan, Željko; Lončar, Dražen; Koncepcija i tehničko rješenje sustava regulacije i vođenja visokotlačnih zagrijača napojne vode na bloku 320 MW TE Rijeka, 1993., elaborat.