Hypo Centar, Slavonska avenija 6, Zagreb
Dvorana Brač + Lopud, 1. kat
24.05.2016.

Hypo Centar, Slavonska avenija 6, Zagreb
Hall Brač + Lapud, 1st floor
24.05.2016.


U nastavku na uspješno organiziran Okrugli stol „Hrvatska energetska tranzicija", Fakultet strojarstva i brodogradnje organizira drugu u nastavku konferenciju pod nazivom:

Budućnost centraliziranih toplinskih sustava u Republici Hrvatskoj 2016


Europska Unija suočena je s brojnim izazovima koji su rezultat sve veće ovisnosti o uvozu energije, i oskudnim izvorima iste, te potrebom za ograničavanjem klimatskih promjena i prevladavanjem gospodarske krize. Energetska učinkovitost je savršeno sredstvo za odgovaranje na navedene izazove. Povećanjem energetske učinkovitosti poboljšavamo sigurnost opskrbe EU tako što se smanjuju potrošnja primarne energije i njezin uvoz. Ona na troškovno učinkovit način doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova te time ublažavanju klimatskih promjena. Energetski učinkovitiji procesi ubrzati će širenje inovativnih tehnoloških rješenja i poboljšati konkurentnost industrije u EU te time potaknuti gospodarski rast i otvaranje visokokvalitetnih radnih mjesta.

Visokoučinkovita kogeneracija i centralizirano grijanje i hlađenje imaju znatan potencijal za uštedu primarne energije koji je u velikoj mjeri neiskorišten u EU. Centralizirani toplinski sustavi imaju veliku važnost u kontekstu planiranja budućih energetskih sustava obzirom da omogućavaju fleksibilnije vođenje te veću implementaciju obnovljivih izvora energije. Europska Komisija je prepoznala navedene prednosti, što se najbolje očituje u Direktivi o energetskoj učinkovitosti gdje je jasno propisano da svaka država članica mora provesti sveobuhvatnu procjenu potencijala za visokoučinkovitu kogeneraciju i centralizirano grijanje i hlađenje.

The European Union is faced with several challenges that are a result of the ever increasing reliance on energy import, scarcity of energy sources and the need for climate change mitigation and a resolution of the economic crises. Energy efficiency is an ideal means to answer these challenges. With the increase of energy efficiency it is possible to improve the European Union’s energy security by reducing the consumption of primary energy and with that, its import. It can, in a cost effective way, lead to a reduction in greenhouse gas emissions and with that lessen our impact on the environment. Energy efficient processes will speed up the uptake of innovative technological solutions and increase the competitiveness of European industry and with that stimulate economic growth and the creation of new jobs.

Highly efficient cogeneration and district heating and cooling systems have a significant potential for primary energy savings, which is thill highly underutilized in the European Union. District heating systems have a very important role in the context of future energy planning since they enable a more flexible operation and with that a higher implementation rate of renewables. The European Commission has recognized these advantages which is clearly visible in the Energy Efficiency Directive which clearly states that every member state has to perform a thorough assessment of the potential for the utilization of highly efficient cogeneration and district heating and cooling systems.Organizatori:


FSB Zagreb


Europska Komisija - Intelligent Energy Europe


4dh projekt


STRATEGO projekt


The Danish council for strategic research


SDEWES Centar


CoolHeating projekt

BEAST projekt

HRE projekt


Organizacijski odbor i predavači:

Prof.dr.sc. Neven Duić – Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc.dr.sc. Goran Krajačić – Fakultet strojarstva i brodogradnje
Paul Voss - Euroheat & Power, Bruxelles
Peter Jurik - Association of Gas and District Heating Companies, Beč
Bojan Jurinjak - Danfoss
Boris Makšijan - Ministarstvo gospodarstva
prof.dr.sc Igor Balen – Fakultet strojarstva i brodogradnje
Andrej Majdiš – HEP toplinarstvo
Inoslav Latković – Gradska toplana Karlovac
Dr.sc. Tomislav Pukšec dipl.ing. – Fakultet strojarstva i brodogradnje
Tomislav Novosel mag.ing.mech. – Fakultet strojarstva i brodogradnje


Raspored:

08:30-09:00 Registracija sudionika
09:00-09:10 Pozdravni govor Dekana FSB-a (prof.dr.sc. Zvonimir Guzović - FSB)
09:10-09:30 Centralizirani toplinski sustavi: izazovi i perspektiva (prof.dr.sc. Neven Duić - FSB)
09:30-09:50 Ukratko o projektima STRATEGO, 4DH, CoolHeating i HRE (Tomislav Novosel, mag.ing.mech)
09:50-10:10 Budućnost centraliziranih toplinskih sustava (Paul Voss – Euroheat & Power) – prezentacija na engleskom
10:10-10:30 Ušteda energije pravilnim balansiranjem sustava (Bojan Jurinjak – Danfoss)
10:30-10:50 Zakon o tržištu toplinskom energijom (Boris Makšijan - Ministarstvo gospodarstva)
10:50-11:10 Raspodjela troškova topline u višestambenim zgradama (prof.dr.sc Igor Balen)
11:10-11:30 Pauza za kavu
11:30-11:50 Utjecaj individualnog mjerenja toplinske energije u gradu Zagrebu (Andrej Majdiš – HEP toplinarstvo)
11:50-12:10 Transponiranje EU direktiva i individualno mjerenje toplinske energije u gradu Beču (Peter Jurik - FGW)
12:10-12:30 Utjecaj individualnog mjerenja toplinske energije u gradu Karlovcu (Inoslav Latković – Gradska toplana Karlovac)
12:30-13:30 Panel diskusija
13:30 Prigodni domjenak


Pojedinačne prezentacije možete preuzeti ovdije:

1. Neven Duić
2. Tomislav Novosel
3. Paul Voss
4. Bojan Jurinjak
5. Boris Makšijan
6. Igor Balen
7. Andrej Majdiš
8. Peter Jurik
9. Inoslav Latković

Sve prezentacije održane na konferenciji možete preuzeti ovdje.
Izvještaj sa konferencije možete pronaći ovdje.


Molimo Vas da prijavu izvršite do 20.05.2016. na e-mail: iva@sdewes.org
Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.