Preuzimanje obrasca za prijavu za radionicu

 
         
         
         BIOGORIVA - PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA I POTICAJI


Radionica organizirana u okviru projekta BIOSIRE: Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts.


15.06.2010.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Velika dvorana - prizemlje
Ulica grada Vukovara 78, ZagrebRadionica organizirana u okviru projekta BIOSIRE: Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts. Održivi razvoj je takav razvoj u kojem dobrobit sadašnje generacije nije postignuta na račun budućih generacija, dakle razvoj koji brigom o efikasnom korištenju prirodnih resursa potiče rast te generira nove djelatnosti u gospodarstvu. Novo zakonodavstvo u sektoru biogoriva u Republici Hrvatskoj ima za cilj da poveća količine biogoriva kako u sektoru proizvodnje tako i u sektoru potrošnje koje će doprinijeti održivom razvoju Hrvatske.

Radionica pod nazivom: Biogoriva - proizvodnja, distribucija i poticaji organizirana je radi poboljšanja međusobne komunikacije između lokalnih vlasti, Vlade te tvrtki koje se bave proizvodnjom biogoriva i sirovina za biogoriva u cilju povećanja interesa za proizvodnju i primjenu biogoriva u Hrvatskoj. Skup je namijenjen svima koji imaju interesa u područjima prikupljanja i prijevoza sirovine za biogoriva, proizvodnje biogoriva, vlasnicima ugostiteljskih objekata i hotela, korisnicima biogoriva (automobili, autobusi, turističke brodice, državna tijela i javne ustanove) te inženjerima zaposlenim u sektoru održavanja vozila kod javnih i privatnih prijevoznika.


Organizator radionice:
 • MINGORP - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu – projekt BIOSIRE
 • SDEWES Centar (www.sdewes.org)
 • COMBUSTION Institute (www.combustioninstitute.hr)


Uz Pokroviteljstvo i sponzorstvo:
 • Europska komisija, program IEE


Organizacijski odbor:
 • Dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik
 • Igor Raguzin, dipl. ing. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Paulina Tomašković, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Boris Ćosić, dipl. ing. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Mislav Kirac dipl. ing. Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Goran Krajačić, dipl. ing. Fakultet strojarstva i brodogradnjePROGRAM:


9:30 REGISTRACIJA

10:00 RADIONICA
BIOGORIVA - PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA I POTICAJI

Nataša Vujec, dipl. ing. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, državna tajnica za energetiku
Uvodna riječ

Igor Raguzin, dipl. ing. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, načelnik Odjela za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost
Novo energetsko zakonodavstvo u sektoru biogoriva
- 1.641 KB

Ivan Tilošanec, Odvjetnički ured Tilošanec
Utjecaj prava EZ na hrvatsku u sektoru biogoriva
- 588 KB

Vladimir Bradač, EKONERG d.o.o., Direktor Odjela za sustave održavanja
Kriterij održivosti proizvodnje i stavljanja na tržište biogoriva
- 134 KB

Mr.sc. Ana Kojaković; Marko Karan, dipl. oec.; Energetski institut Hrvoje Požar, Odjela za obnovljive izvore i energetsku efikasnost
Ekonomski model i akcijski plan za biogoriva
- 4.073 KB

Dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, voditelj Katedre za energetska postrojenja i energetiku
Biogoriva i razvojni potencijal županija i velikih gradova
- 973 KB

Jelena Ricov, INA – Industrija nafte d.d.
Specifični interesi obveznika stavljanja biogoriva na tržište
- 156 KB

Milodrag Gadže, Biodizel Vukovar d.o.o.
Proizvodnja biodizela

Bojan Ribić, dipl. ing. Zagrebački Holding - Podružnica Čistoća, Zagreb
Uvođenje biogoriva u „Čistoću“
- 6.036 KB

Dr. sc. Zoran Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Katedre za motore i vozila
Biodizel kao pogonsko gorivo
- 7.305 KB

Back to Top