Download Workshop application

 BIODIZEL KAO ČIMBENIK ODRŽIVOG RAZVOJA U HRVATSKOM TURIZMU


Radionica organizirana u okviru projekta BIOSIRE: Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts.


22.05.2009.
Hotel Bellevue
Uvala Čikat, Mali Lošinj
9:30-14:00hOdrživi razvoj je takav razvoj u kojem dobrobit sadašnje generacije nije postignuta na račun budućih generacija, dakle razvoj koji brigom o efikasnom korištenju prirodnih resursa potiče rast te generira nove djelatnosti u gospodarstvu. Otpadno jestivo ulje predstavlja jednu od mogućih sirovina za proizvodnju biodizela, koje ako nije zbrinuto po propisima postaje zagađivač okoliša. Prikupljanjem otpadnog jestivog ulja te njegova dalja oporaba za proizvodnju biodizela predstavlja jedan od čimbenika održivog razvoja.

Radionica pod nazivom: biodizel kao čimbenik održivog razvoja u hrvatskom turizmu organiziran je radi poboljšanja međusobne komunikacije između lokalnih vlasti, Vlade te tvrtki koje se bave prikupljanjem otpadnog jestivog ulja te proizvodnjom biodizela u cilju povećanja interesa za proizvodnju i primjenu biodizela u Hrvatskoj. Skup je namijenjen svima koji imaju interesa u područjima prikupljanja i prijevoza otpadnog jestivog ulja, proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja, vlasnicima ugostiteljskih objekata i hotela, korisnicima biodizela (automobili, autobusi, turističke brodice) te posebno predstavnicima lokalne uprave i samouprave koji razvojem ovoga dijela sektora OIE mogu pokrenuti lokalno gospodarstvo.

Organizator radionice:
  • MINGORP
  • Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
  • BIOFISH


Uz Pokroviteljstvo i sponzorstvo:
  • Europska komisija, program IEE
  • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Organizacijski odbor:
  • Dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik
  • Igor Raguzin, dipl. ing. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
  • Boris Ćosić, dipl. ing. Fakultet strojarstva i brodogradnje
  • Goran Krajačić, dipl. ing. Fakultet strojarstva i brodogradnjePROGRAM:


9:30 REGISTRACIJA

10:00 RADIONICA
BIODIZEL KAO ČIMBENIK ODRŽIVOG RAZVOJA U HRVATKOM TURIZMU

Đurđica Mršić, predsjednica odbora za očuvanje i uređivanje prirode i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinj
Pozdravni govor

Dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, voditelj Katedre za energetska postrojenja i energetiku
Financijski mehanizmi u sektoru biogoriva
- 238 KB

Dr. sc. Daniel Rolph Schneider, pomoćnik ministrice za gospodarenje okolišem
Kvaliteta biogoriva
- 535 KB

Irinej Mudri, Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost
Financiranje sustava za prikupljanje otpadnih jestivih ulja
- 1.626 KB

Đurđica Mršić, predsjednica odbora za očuvanje i uređivanje prirode i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja
Održivi razvoj na Lošinju
- 20.330 KB

12:00 PAUZA


12:30
Boris Ćosić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Projekt BIOSIRE, http://biosire.eu/
- 6.100 KB

Marketa Laklija, Vitrex d.o.o Virovitica
Sakupljanje i oporaba otpadnih jestivih ulja
- 11.774 KB

Marijan Keserica, Vitrex d.o.o Virovitica
Superkritični metanol proces proizvodnje biodizela
- 5.096 KB

Dr. sc. Zoran Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Katedre za motore i vozila
Biodizel kao pogonsko gorivo

Goran Krajačić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Projekt STORIES, http://www.storiesproject.eu/
- 7.413 KB

Back to Top