Hotel International, Miramarska 24, Zagreb
Grand salon
29.09.2016

Okrugli stol „Hrvatska energetska tranzicija - biomasa i cirkularna ekonomija"


Unatoč vrlo značajnom potencijalu korištenja biomase, koji se ogleda u čak 0,51 ha obradive površine po stanovniku te 0,61 ha šumske površine po stanovniku, Republika Hrvatska ne uspijeva zadovoljiti domaću potražnju za hranom ili proizvodima od drva s visokom dodanom vrijednošćudok se vrlo mali dio potencijala biomase koristi u energetske svrhe naprednim tehnologijama. U 2014. godini svega 50 GWh električne energije bilo je proizvedeno iz krute biomase te 114 GWh iz bioplina. Od ukupne iskorištene finalne energije krute biomase u iznosu od 12.35 TWh u 2014. godini, 11.78 TWh je bilo iskorišteno za grijanje u kućanstvima. Uzimajući u obzir da su domaća postrojenja za proizvodnju peleta i briketa na domaće tržište isporučila nešto više od 50.000 tona proizvoda ili samo 22% vlastite proizvodnje, uz zanemarivi uvoz te bez proizvodnje toplinske energije u centraliziranim toplinskim sustavima, može se zaključiti da kućanstva eksergijski neučinkovito troše oko 11 TWh biomase. Uz vrlo velike poljoprivredne površine koje se ne obrađuju, a koje se po procjenama kreću od 833 tisuće do milijun hektara, u 2014. godini nije bilo poljoprivrednih zemljišta koja se koriste za uzgoj usjeva u svrhu dobivanja energije.

No, tranzicija je započela i vidljivi su pozitivni pomaci te je 2015. otvoreno kogeneracijsko postrojenje u Glini koje uspješno iskorištava ostatak iz drvne industrije te je napravljeno biotoplifikacijsko postrojenje u Pokupskom. Izgrađena postrojenja za biogoriva rade smanjenim kapacitetom i s uvoznom sirovinom. Kako bi tranzicija bila uspješna napredak se mora ubrzati, a rješenja integrirati i optimizirati te se napredne biorafinerije nameću kao moguća rješenja. Potrebno je graditi specijalizirana postrojenja, koja će biti u mogućnosti koristiti razne sirovine te iz njih kemijskim procesima dobavljati nekoliko proizvoda npr. prerada primarne sirovine u biomaterijale, aminokiseline, gnojivo, kompost, itd. s mogućnošću proizvodnje biogoriva te električne, toplinske i rashladne energije, kao nusproduktima procesa. Sa stajališta ekonomske samo-održivosti bitno je osigurati da biorafinerije mogu, ovisno o stanju cijene sirovina i proizvoda na tržištu, odabrati koji će finalni proizvod isporučivati (npr. poluproizvod, biomaterijale ili energiju, toplinu, biogoriva itd.). Ovisno o smjeru razvoja poljoprivrede i prostornom rasporedu površina pod zasađenim kulturama ili dugogodišnjim planom sadnje, može se optimizirati veličina i namjena biorafinerija. Potrebno je dodatno ispitati izgradnju nekoliko „hubova“, logističkih centra, za prikupljanje i pripremu sirovina (npr. dehidracija, mehaničko razdvajanje itd.) jer se zbog troškova transporta centralna dobava u biorafinerije isplati samo u određenom radijusu.

Radionica će odgovoriti na pitanja kako održivo koristiti biomasu i koju ulogu biomasa ima u hrvatskoj energetskoj tranziciji. Pozivna predavanja i predavači dati će uvodna izlaganja s primjerima i rješenjima iz prakse dok će diskusija dati smjernice kako dalje…

Treći okrugli stol „Hrvatska energetska tranzicija - biomasa i cirkularna ekonomija“ održat će se u Hotelu International 29.09.2016 u trajanju od 10 do 14 sati u Grand salonu.


Organizatori:


FSB Zagreb


Europska Komisija - Intelligent Energy Europe


4dh projekt


STRATEGO projekt


The Danish council for strategic research


SDEWES Centar


CoolHeating projekt

BEAST projekt

HRE projekt


Organizacijski odbor i predavači:

prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof. dr.sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
doc. dr. sc. Goran Krajačić, Fakultet strojarstva i brodogradnje


Raspored:

09:30-10:00 Registracija
10:00-10:10 prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Dekan (FSB): Uvodna riječ
11:10-11:30 doc.dr.sc. Goran Krajačić (FSB): Biomasa u modernoj energetici i projekt STRATEGO
10:30-10:50 Mr.sc. Velimir Šegon (REGEA): Provođenje investicijskih projekata u biomasu - iskustva iz prakse
10:50-11:10 Božidar Škrinjarić (Općina Pokupsko): Primjer dobre prakse implementacije centraliziranog sustava grijanja na biomasu
11:10-11:30 Mladen-Renato Martinac (Centrometal d.o.o.): Kotlovnice te ostala oprema za bio postrojenja
11:30-11:50 Pauza za kavu
11:50-12:10 Marija Martinko - Upotreba biomase i zaštita bioraznolikosti
12:10-12:30 Mislav Kirac (ZEZ) - Novi modeli financiranja energetskih projekata"
12:30-12:50 Nikola Matak (FSB) - Projekt BEAST - primjeri biorafinerija i cirkularne ekonomije iz inozemstva
12:50-13:50 Diskusija i zaključci
13:50 Domjenak

Okrugli stol će moderirati doc. dr. sc. Goran Krajačić (FSB).


Pojedinačne prezentacije možete preuzeti ovdije:

1. Goran Krajačić
2. Velimir Šegon
3. Božidar Škrinjarić
4. Mladen-Renato Martinack
5. Marija Martinko
6. Mislav Kirac
7. Nikola Matak
8. Marijan Andrašec
Sve prezentacije održane na konferenciji možete preuzeti ovdje.

Izvještaj sa okruglog stola možete pronaći ovdje.


Molimo Vas da prijavu izvršite do 26.09.2016 u 17:00 sati na e-mail: kresimir@sdewes.org