Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb
Velika vijećnica juzne zgrade FSB-a
02.10.2014.


„Europska Unija suočena je s brojnim izazovima koji su rezultat sve veće ovisnosti o uvozu energije, i oskudnim izvorima iste, te potrebom za ograničavanjem klimatskih promjena i prevladavanjem gospodarske krize. Energetska učinkovitost je savršeno sredstvo za odgovaranje na navedene izazove. Povećanjem energetske učinkovitosti poboljšavamo sigurnost opskrbe EU tako što se smanjuju potrošnja primarne energije i njezin uvoz. Ona na troškovno učinkovit način doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova te time ublažavanju klimatskih promjena. Energetski učinkovitiji procesi ubrzati će širenje inovativnih tehnoloških rješenja i poboljšati konkurentnost industrije u EU te time potaknuti gospodarski rast i otvaranje visokokvalitetnih radnih mjesta.

Visokoučinkovita kogeneracija i centralizirano grijanje i hlađenje imaju znatan potencijal za uštedu primarne energije koji je u velikoj mjeri neiskorišten u EU. Centralizirani toplinski sustavi imaju veliku važnost u kontekstu planiranja budućih energetskih sustava obzirom da omogućavaju fleksibilnije vođenje te veću implementaciju obnovljivih izvora energije. Europska Komisija je prepoznala navedene prednosti, što se najbolje očituje u Direktivi o energetskoj učinkovitosti gdje je jasno propisano da svaka država članica mora provesti sveobuhvatnu procjenu potencijala za visokoučinkovitu kogeneraciju i centralizirano grijanje i hlađenje. Te bi se procjene na zahtjev Komisije trebale ažurirati kako bi se ulagateljima pružile informacije u vezi s nacionalnim razvojnim planovima i kako bi se doprinijelo stabilnom okruženju kojim se podupiru ulaganja. Nova postrojenja za proizvodnju električne energije i postojeća postrojenja koja su preuređena u značajnoj mjeri ili čija je dozvola ili licencija produljena trebala bi biti opremljena, pod uvjetom da je analiza troškova i koristi pozitivna, visokoučinkovitim kogeneracijskim jedinicama radi iskorištavanja otpadne topline nastale pri proizvodnji električne energije. Ta bi se otpadna toplina zatim mogla putem mreža za centralizirano grijanje prenijeti tamo gdje je potrebna.“


Organizatori:


FSB Zagreb

Europska Komisija - Intelligent Energy Europe

4dh projekt

STRATEGO projekt

The Danish council for strategic research

SDEWES Centar

BEAST projekt


Organizacijski odbor i predavači:

Prof.dr.sc. Neven Duić – Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc.dr.sc. Goran Krajačić – Fakultet strojarstva i brodogradnje
Mr.sc. Robert Krklec – HEP toplinarstvo
Damir Tomasović – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Tomislav Benčić dipl.ing. - Hrvatska energetska regulatorna agencija
Mr.sc. Ivica Mihaljević – HEP Toplinarstvo
Marko Ružić dipl.ing. – Grad Velika Gorica
Tomislav Pukšec dipl.ing. – Fakultet strojarstva i brodogradnje
Tomislav Novosel mag.ing.mech. – Fakultet strojarstva i brodogradnje


Raspored:

09:00-09:10 Pozdravna riječ Dekana FSB-a
09:10-11:00 Prezentacije s diskusijama svih aktera (predstavnici; regulatora, zakonodavstva, industrije, pružatelja usluga, znanstvene zajednice, lokalne samouprave itd.)
11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-13:30 Prezentacije s diskusijama svih aktera (predstavnici; regulatora, zakonodavstva, industrije, pružatelja usluga, znanstvene zajednice, lokalne samouprave itd.)
13:30 Prigodni domjenak

Detaljan raspored možete preuzeti ovdje.

Pojedinačne prezentacije možete preuzeti ovdije:

1. Tomislav Pukšec
2. Neven Duić
3. Boris Makšijan
4. Tomislav Benčić
5. Stefan Geier
6. Damir Tomasović
7. Robert Krklec
8. Goran Krajačić
9. Ivica Mihaljević
10. Marko Ružić

Sve prezentacije održane na konferenciji možete preuzeti ovdje.


Molimo Vas da prijavu izvršite do 30.09.2014. na e-mail: iva@sdewes.org
Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.